Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Předložení návrhu 08.07.2015
Poslední změna 06.02.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie dochází především k implementaci nového systému povolení pro výsadbu révy na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nového systému využití opětovné výsadby vinice. V rámci boje proti různým formám černého trhu s vínem (zejména s vínem sudovým) je pak zaváděna řada opatření, jejichž cílem je zvýšit informovanost spotřebitele a omezit tak jeho klamání, eliminovat obcházení požadavků a povinností stanovených zákonem a zvýšit sankce za jejich nedodržování. Vedle toho jsou do novely zákona promítnuty poznatky vycházející z praktických zkušeností dozorových orgánů při aplikaci zákona.

Historie procesu

Vláda

08.07.2015V připomínkovém řízení 
05.08.2015Ukončení sběru připomínek 
18.01.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.02.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
22.04.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.10.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2016Postoupeno Senátu 
14.12.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

17.01.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

19.01.2017Postoupeno prezidentu republiky 
23.01.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.02.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 26/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

26/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvis..

Návrh ruší předpis(y)

97/2006 Sb.Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky ..
143/2015 Sb.Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České re..

Návrh mění předpis(y)

321/2004 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci