Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Předložení návrhu 26.11.2014
Poslední změna 28.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí. Základním principem je, aby náklady řešení krize institucí byly neseny zejména odpisy majetku akcionářů a věřitelů. ČNB budou dány pravomoci pro účely řešení krize relevantních institucí. Bude zřízen Fond pro řešení krize, tvořený především příspěvky jednotlivých institucí, jehož prostředky mohou být využity při řešení krize dané instituce. Zakotveny budou též postupy pro použití prostředků státního rozpočtu, nebude-li možné situaci řešit jinak. Návrhy rovněž ukládají povinnosti dotčeným institucím, např. zpracování ozdravných plánů, udržování předepsaného minimálního objemu odepisovatelných závazků, či odvádění příspěvků do Fondu.

Historie procesu

Vláda

26.11.2014V připomínkovém řízení 
29.12.2014Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

02.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.11.2015Postoupeno Senátu 
10.12.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

11.12.2015Postoupeno prezidentu republiky 
15.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

17.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

28.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 375/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

375/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
21/1992 Sb.Zákon o bankách
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
117/2001 Sb.Zákon o veřejných sbírkách
120/2001 Sb.Exekuční řád
150/2002 Sb.Soudní řád správní
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
280/2009 Sb.Daňový řád
408/2010 Sb.Zákon o finančním zajištění
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
91/2012 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém