Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.

Předložení návrhu 08.07.2015
Poslední změna 18.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu materiálu je uvedení přílohy 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005 do souladu s přílohou II směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Historie procesu

Vláda

08.07.2015V připomínkovém řízení 
29.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
19.02.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

18.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 74/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

74/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

166/2005 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s vytvářením soustavy NA..