Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Předložení návrhu 08.07.2015
Poslední změna 18.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je doplnit národní seznam evropsky významných lokalit, uvést ho tak do souladu s požadavky Evropské komise. Při příležitosti novelizace národního seznamu jsou navrženy technické úpravy hranic stávajících evropsky významných lokalit zohledňující dobře identifikovatelné hranice v terénu, např. již vyhlášená zvláště chráněná území, hranice parcel, porostní skupiny lesa, příp. vyjmutí technických prvků (dráhy, silnice). Veškeré úpravy respektují výskyt předmětů ochrany. Dále je navrženo vyřazení předmětů ochrany z lokalit, do kterých byly zařazeny na základě vědeckého pochybení při výběru lokality, a aktualizace a opravy zjištěných chyb.

Historie procesu

Vláda

08.07.2015V připomínkovém řízení 
29.07.2015Ukončení sběru připomínek 
03.02.2016Projednáno vládou, schválenotext
26.02.2016Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

18.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 73/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

73/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsk..

Návrh mění předpis(y)

318/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit