Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a zákon č. 424/1991 Sb.

Předložení návrhu 24.07.2014
Poslední změna 01.07.2015
Stav návrhu Vládou zamítnuto
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem návrhu je zavedení minimálního procedurálního zastoupení (kvót) žen (i mužů) na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev.

Cílem návrhu je větší zapojení žen do veřejného a politického života prostřednictvím zastupitelských sborů. Zvýšení podílu žen na rozhodovací činnosti zavedením vyrovnávacích opatření koresponduje s některými představami demokratické společnosti o spravedlnosti, férovém přístupu a o lidských právech.

Historie procesu

Vláda

24.07.2014V připomínkovém řízení 
21.08.2014Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
01.07.2015Projednáno vládou, zamítnuto 

Návrh mění předpis(y)

424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy