Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a další související zákony

Předložení návrhu 02.07.2015
Poslední změna 03.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela cílí v první řadě na zvýšení míry implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a dále reaguje na poznatky praxe jednotlivých subjektů aplikujících zákon, jež byly ministerstvem shromážděny po roce jeho účinnosti.

Novela přichází např. se změnou v otázkách vymezení zvlášť zranitelných obětí, se změnou úpravy informování obětí, poskytování překladů nebo řízení o poskytnutí peněžité pomoci.

Historie procesu

Vláda

02.07.2015V připomínkovém řízení 
31.07.2015Ukončení sběru připomínek 
09.11.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

24.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
04.05.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
18.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.01.2017Postoupeno prezidentu republiky 
14.02.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 56/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

56/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zák..

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů