Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Začátek procesu 24.06.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je umožnit trestní postih služby občana České republiky v ozbrojených silách zahraničních nestátních ozbrojených útvarů, jako je v současné době zejména tzv. Islámský stát.

Změnou, kterou se toho má dosáhnout, je vložení pojmu „cizí činitel“, který je již obsažen v § 309 trestního zákoníku (vlastizrada). Podle doktríny se tím rozumí „osoba, která není orgánem nebo institucí cizího státu, není oprávněna jménem státu jednat, ale s ohledem na své ekonomické a politické nebo společenské postavení má významný vliv na politické dění ve své zemi nebo na mezinárodněpolitické dění. Může jít např. o různé nestátní politické instituce, finanční instituce, významné politiky působící vně státních orgánů nebo institucí, významné podnikatele apod. Může se však jednat i o vlivné činitele zahraničních, často mezinárodních teroristických organizací či hnutí“.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

01.07.2015V připomínkovém řízení 
07.07.2015Ukončení sběru připomínek 
13.07.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník