Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 01.07.2015
Poslední změna 25.01.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dne 14. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. V § 1 této vyhlášky je uveden výčet katastrálních území, na kterých se zmíněné zvláště chráněné území nachází. Mezi uvedenými katastry chybí katastrální území „Kněžičky“, přestože do něho toto zvláště chráněné území zasahuje. Jedná se o formální technickou chybu, vzniklou při přepisu textu vyhlášky v průběhu jejího projednávání.

Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je tuto formální chybu opravit

Historie procesu

Vláda

01.07.2015V připomínkovém řízení 
23.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
14.01.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

25.01.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 21/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

21/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko..

Návrh mění předpis(y)

243/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných po..