Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 01.07.2015
Poslední změna 25.01.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně cenného území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní přírodní památka“. Dojde k jednoznačnému vymezení hranice Národní přírodní památka na základě přesných geodetických podkladů.

Historie procesu

Vláda

01.07.2015V připomínkovém řízení 
23.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
14.01.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

25.01.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 20/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

20/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmíne..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny