Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 01.07.2015
Poslední změna 25.01.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním důvodem návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny je zohlednění současných znalostí o přírodních hodnotách území. Národní přírodní rezervace v nově navržené hranici obsáhne i plochy kvalitních květnatých a vápnomilných bučin s výskytem chráněných druhů rostlin, zejména unikátní populace kruštíku drobnolistého, jež v současné době leží mimo rezervaci.

Historie procesu

Vláda

01.07.2015V připomínkovém řízení 
23.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
14.01.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

25.01.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 22/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

22/2016 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochrann..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny