Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Předložení návrhu 23.06.2015
Poslední změna 02.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky je provedení takových úprav, které zajistí soulad vyhlášky se  shora uvedenými změnami právních předpisů. Tím se také zvýší právní jistota pojišťoven jako účetních jednotek. Pokud by vyhláška nebyla novelizována, respektive nebyly provedeny nezbytné změny, došlo by tím ke ztížení praxe vedení účetnictví pojišťoven.

Historie procesu

Vláda

23.06.2015V připomínkovém řízení 
15.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
16.09.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

02.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 252/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

252/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ..

Návrh mění předpis(y)

502/2002 Sb.Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny