Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předložení návrhu 25.06.2015
Poslední změna 14.11.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Základními cíli přijetí novely zákona je naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, zvýšit a zabezpečit ochranu ovzduší tak, aby nadále nebyla snižována kvalita ovzduší v důsledku působení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to posílením kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší za účelem efektivního vymáhání zákonem stanovených povinností a zlepšení procesních podmínek pro rozhodování orgánů ochrany ovzduší.

Historie procesu

Vláda

25.06.2015V připomínkovém řízení 
27.07.2015Ukončení sběru připomínek 
14.12.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

22.12.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
02.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.09.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.09.2016Postoupeno Senátu 
19.10.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.11.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

14.11.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 369/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

369/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a záko..

Návrh mění předpis(y)

201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích