Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Předložení návrhu 23.06.2015
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je dosažení stavu, kdy povinným, kterým je vyplácena mzda či jiný příjem nebo jiná v zákoně vymezená pohledávka na účet, případně je na tyto majetkové hodnoty veden výkon rozhodnutí, a zároveň je veden výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, byla po zaslání na účet ponechána k disposici mzda, jiný příjem nebo jiná pohledávka, nebo část mzdy, která nesmí být postižena výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy, a část pohledávky, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, případně pohledávka, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky vůbec.

Dalším z cílů je zvýšení ochrany nemovité věci, v níž má povinný místo trvalého pobytu. Předkládaný materiál rovněž směřuje ke změně nebo doplnění některých práv povinného v řízení o výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení

Historie procesu

Vláda

23.06.2015V připomínkovém řízení 
22.07.2015Ukončení sběru připomínek 
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
358/1992 Sb.Notářský řád
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
120/2001 Sb.Exekuční řád
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů