Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Předložení návrhu 25.06.2015
Poslední změna 14.11.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zajišťuje transpozici tzv. čtvrté AML směrnice a implementaci požadavků výboru Moneyval Rady Evropy. Cílem je posílení opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Konkrétně je obsahem např. zřízení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob, transformace FAÚ (dnes součást MF) na samostatný Finanční analytický úřad, mezi nové povinné osoby zařazuje provozovatele loterií, upravuje problematiku tzv. politicky exponovaných osob apod.

Historie procesu

Vláda

25.06.2015V připomínkovém řízení 
24.07.2015Ukončení sběru připomínek 
21.03.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

29.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
31.05.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
13.07.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.09.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.09.2016Postoupeno Senátu 
19.10.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.11.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

14.11.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 368/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn..

Návrh mění předpis(y)

21/1992 Sb.Zákon o bankách
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
440/2003 Sb.Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
280/2009 Sb.Daňový řád
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)