Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Předložení návrhu 22.06.2015
Poslední změna 06.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je uzpůsobit prováděcí vyhlášku prováděnému zákonu, tedy zákonu č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, a tím vytvořit pevný zákonný základ pro efektivní dodržování závazků z mezinárodní smlouvy. Dále je cílem sjednocení používané terminologie a sjednotit používané pojmy se zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, odstranění některých legislativních nedostatků.

Historie procesu

Vláda

22.06.2015V připomínkovém řízení 
14.07.2015Ukončení sběru připomínek 
22.04.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext
25.04.2016Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

06.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 144/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

144/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o o..

Návrh mění předpis(y)

335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů ..