Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)...

Začátek procesu 29.05.2015
Poslední změna 17.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vznik a působnost Rady Energetického regulačního úřadu byla odsunuta na 1. 8. 2017. Nedošlo k odsunutí účinnost novely zákona o státní službě, a souvisejících zákonů, které nabydou účinnosti již 1. 1. 2016. Posunutím účinnosti vzniku Rady ERÚ vznikne od 1. ledna 2016 nesoulad mezi účinností energetického zákona, zákona o státní službě a doprovodných zákonů, které se týkají organizace a provádění sociálního zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového zabezpečení, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zaměstnanosti, střetu zájmů a nemocenského pojištění.

Proto byla připravena novela energetického zákona, která tento problém řeší a posouvá účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického regulačního úřadu od 1. 8. 2017.

Historie procesu

Vláda

29.05.2015Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
24.06.2015Projednáno vládou, schválenotext, znění

Poslanecká sněmovna

02.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
26.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.12.20153. čtení přerušeno nebo odročeno 
20.01.2016Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení 
09.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.04.2016Postoupeno Senátu 
25.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 190/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

190/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
234/2014 Sb.Zákon o státní službě