Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie (zákon o audiovizi) a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Předložení návrhu 01.06.2015
Poslední změna 06.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo kultury

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona je předkládán zejména z důvodu zajištění dostatečných finančních prostředků na podporu kinematografie. Tím má být umožněno dlouhodobé a předvídatelné plánování Státního fondu kinematografie tak, aby mohla být naplněna dlouhodobá koncepce podpory kinematografie.

Finanční prostředky budou zajištěny prostřednictvím pravidelného ročního mandatorního příspěvku ze státního rozpočtu, a to ve výši objemu audiovizuálních poplatků poukázaných Fondu. Hodnota příspěvku se bude vypočítávat z objemu vybraných audiovizuálních poplatků Fondem, vždy za dva roky zpětně. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 1. 2016, tzn., že dotace se bude poprvé vypočítávat z objemu vybraných audiovizuálních poplatků za rok 2014 a pro tento rok bude činit přibližně 179 mil. Kč.

Historie procesu

Vláda

01.06.2015V připomínkovém řízení 
15.06.2015Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

10.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
02.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

03.03.2016Postoupeno Senátu 
06.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

19.04.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

21.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
22.04.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 139/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

139/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o z..

Návrh mění předpis(y)

231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
496/2012 Sb.Zákon o audiovizi