Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Předložení návrhu 02.05.2014
Poslední změna 14.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely zákona je uvedení terminologie zákona do souladu s občanským zákoníkem, zejména části týkající se povinného pojištění záruky, a zajištění zvýšené ochrany a jistoty zákazníka v případě úpadku cestovní kanceláře v plném rozsahu jeho nároků tak, jak je definuje Směrnice. Novela zákona proto obsahuje zpřesňující ustanovení o povinném pojištění cestovní kanceláře proti úpadku tak, aby byla jednoznačně, transparentně a beze zbytku zajištěna ochrana zákazníků odpovídající Směrnici a byly tak co možná nejvíce eliminovány snahy o výklad zákona v neprospěch samotných zákazníků.

Historie procesu

Vláda

02.05.2014Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
09.07.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

30.07.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
22.10.20141. čtení přerušeno nebo odročeno 
26.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.07.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.09.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

17.09.2015Postoupeno Senátu 
22.10.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

24.11.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

25.11.2015Postoupeno prezidentu republiky 
03.12.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

09.12.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

14.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 341/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

341/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých č..

Návrh mění předpis(y)

159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu