Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Předložení návrhu 01.07.2014
Poslední změna 06.01.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je nově stanovit podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby odpovídaly požadavkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb.

V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval, že odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vyplývat přímo ze zákona. Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly stanoveny přímo zákonem a pouze medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči) byly stanoveny vyhláškou. 

Historie procesu

Vláda

01.07.2014V připomínkovém řízení 
15.07.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
25.09.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
31.10.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
07.11.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

10.12.2014Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

22.12.2014Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

22.12.2014Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.12.2014Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.01.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 1/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

1/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk..

Návrh mění předpis(y)

48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění