Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Předložení návrhu 19.06.2015
Poslední změna 21.12.2015
Stav návrhu Návrh byl přepracován nebo ukončen jiným způsobem
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů.Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech.

Cílem je posílení ochrany spotřebitele v oblasti, kde dnes dochází ke značnému počtu případů poškozování práv spotřebitelů, zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele (spotřebitelských a hypotečních) a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu. Konkrétními základními řešenými problémy mj. jsou: vysoký počet poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a obtížnost na ně efektivně dohlížet; nízké profesní nároky (zejména na odbornost a důvěryhodnost) a nízká úroveň poskytovaných služeb v sektoru; roztříštění povolování a dohledu více institucí (ČNB, ČOI, živnostenské úřady); přetrvávající klamavé praktiky při sjednávání úvěrů a z nich plynoucí závažné následky pro spotřebitele a veřejné rozpočty. Návrh klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů, stanovuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů, stanovuje jasné postupy při následném nakládání s úvěrem, resp. se smlouvou o úvěru, ať již se strany spotřebitele, nebo věřitele, a zvyšuje ochranu spotřebitele při vymáhání případných nároků z poskytnutého úvěru. Celou koncepci pak zastřešuje jednotný dohled ČNB.

Historie procesu

Vláda

19.06.2015V připomínkovém řízení 
20.07.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
02.12.2015Projednáno vládou, schváleno 
21.12.2015Reorganizace projednávání, s následující historiíviz změna, viz změna

Návrh ruší předpis(y)

145/2010 Sb.Zákon o spotřebitelském úvěru
43/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Návrh mění předpis(y)

64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
21/1992 Sb.Zákon o bankách
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
219/1995 Sb.Devizový zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
408/2010 Sb.Zákon o finančním zajištění