Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Předložení návrhu 18.06.2015
Poslední změna 20.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU. Citovaná směrnice je implementována do zákona, jenž je nyní v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně.Tímto zákonem dochází k zrušení ustanovení o pyrotechnice v zákoně č.156/2000 Sb. s tím, že se tato právní úprava přesouvá do nového zákona. V nařízení vlády je proto nezbytné provést takové změny, aby bylo odkazováno na správný právní předpis, pokud jde o vydávání certifikátu, jež je nyní vydáván dle zákona č. 156/2000 Sb. a do budoucna bude vydáván dle zákona o pyrotechnice.

Historie procesu

Vláda

18.06.2015V připomínkovém řízení 
10.07.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext
10.08.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

20.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 207/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

207/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických..

Návrh mění předpis(y)

178/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jeji..