Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Předložení návrhu 19.06.2015
Poslední změna 06.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je pro podnikatelské subjekty precizovat povinnosti podle nového zákona o posuzování shody a přispět k vysoké úrovni ochrany při nakládání s výbušninami. Současně zpřehlednit právní řád České republiky, pokud jde o označování výbušnin, ať již jde o označování pro potřeby dehledatelnosti, anebo označování ve zjednodušeném rozsahu. V obecné rovině tak zajistit transpozici zbylých ustanovení směrnice 2014/28/EU týkajících se technických požadavků na výbušniny vč. jejich označování a způsobu posuzování shody, které nebude upravovat nový zákon o posuzování shody.

Historie procesu

Vláda

19.06.2015V připomínkovém řízení 
13.07.2015Ukončení sběru připomínek 
16.03.2016Projednáno vládou, schválenotext
29.03.2016Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 97/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

97/2016 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny

Návrh provádí předpis(y)

90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Návrh ruší předpis(y)

358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uv..
416/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky..