Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s vybranými opatřeními proti daňovým únikům

Předložení návrhu 15.06.2015
Poslední změna 27.01.2016
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Prvním cílem návrhu zákona je odstranit omezení (limit) místní příslušnosti správce daně při provádění daňové kontroly, popř. dalších kontrolních postupů, zejména za účelem omezení tzv. karuselových podvodů na dani z přidané hodnoty.

Druhým cílem návrhu zákona je vytvoření jediného pověřeného celního orgánu (policejního orgánu ve smyslu § 12 odst. 2 trestního řádu), kterým bude Generální ředitelství cel, přičemž jeho úkoly bude plnit útvar s celorepublikovou působností zřízený v jeho organizační struktuře.

Posledním cílem návrhu zákona je rozšíření věcné působnosti orgánů Celní správy České republiky v trestním řízení, a tím posílení represivního nástroje pro potírání daňové trestné činnosti za využití zkušeností celníků v oblasti správy daní, jejich orientaci v daňových předpisech a především pak jejich schopnosti při provádění operativně pátrací činnosti (nejen) na úseku závažné daňové trestné činnosti.

Historie procesu

Vláda

15.06.2015V připomínkovém řízení 
14.07.2015Ukončení sběru připomínek 
27.01.2016Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky