Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Předložení návrhu 10.06.2015
Poslední změna 06.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela rovněž reaguje na praktickou aplikaci stávajícího znění zákona č. 95/2004 Sb. a jeho cílem je tak také odstranění problémů, které v souvislosti s právním výkladem zákona č. 95/2004 Sb. vznikají. Jedním z dílčích cílů novely je tak mimo jiné odstranění nejednoznačnosti a vágnosti některých zákonných pojmů, které v praxi působí zásadní výkladové problémy.

Historie procesu

Vláda

10.06.2015V připomínkovém řízení 
09.07.2015Ukončení sběru připomínek 
08.02.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

17.02.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
03.05.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
13.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.11.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.11.2016Postoupeno Senátu 
14.12.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

31.01.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

02.02.2017Postoupeno prezidentu republiky 
14.02.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 67/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

67/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a..

Návrh mění předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů