Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Předložení návrhu 09.06.2015
Poslední změna 31.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky se předkládá na základě novelizace ustanovení § 81 odst. 6 a odst. 11 školského zákona (zákonem č. 82/2015 Sb.), která umožňuje nahradit jednu ze zkoušek profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované jazykové zkoušky, pokud je na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Návrh vyhlášky upřesňuje podmínky tohoto nahrazování.

Historie procesu

Vláda

09.06.2015V připomínkovém řízení 
30.06.2015Ukončení sběru připomínek 
25.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext
26.08.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

31.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 214/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

214/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st..

Návrh mění předpis(y)

177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou