Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předložení návrhu 08.06.2015
Poslední změna 29.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o úpravu terminologických změn, institutů a definic, které budou novým zákonem používány, případně nově upravovány.

Historie procesu

Vláda

08.06.2015V připomínkovém řízení 
22.06.2015Ukončení sběru připomínek 
05.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

27.10.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.11.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.03.2016Postoupeno Senátu 
06.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

19.04.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

21.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
22.04.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

29.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 135/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Návrh mění předpis(y)

167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim