Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Začátek procesu 28.05.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podle schválené verze zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,energetický zákon, se v seznamu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nahrazuje k 1. lednu 2016 osoba předsedy a místopředsedy ERÚ osobou člena Rady ERÚ. Současně však novelizace § 17b energetického zákona, kterým se ruší funkce předsedy a místopředsedy a zřizuje Rada ERÚ, nabývá účinnosti až k 1. srpnu 2017. Díky této legislativní chybě (časové disproporci) vzniká elementární pochybnost o tom, zda předseda a místopředseda ERÚ jsou/nejsou stáními zaměstnanci, což může vyvolávat značné interpretační problémy vyplývající z konkurenčního vztahu dalších ustanovení energetického a služebního zákona, resp. může negativně ovlivnit fungování národního regulátora. Navržená novela energetického zákona tyto sporné otázky odstraňuje.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

28.05.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

03.06.2015V připomínkovém řízení 
12.06.2015Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon