Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Předložení návrhu 03.06.2015
Poslední změna 29.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český báňský úřad

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava má za cíl dokončit transpozici požadavků směrnice 2014/28/EU, které nespadají pod technické požadavky na výbušniny a nebudou proto upraveny novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh a prováděcím nařízením vlády o technických požadavcích na výbušniny. Současně má za cíl provázat zákon č. 61/1988 Sb. se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Historie procesu

Vláda

03.06.2015V připomínkovém řízení 
02.07.2015Ukončení sběru připomínek 
26.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

11.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.04.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.10.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.11.2016Postoupeno Senátu 
30.11.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

05.12.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

29.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 451/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

451/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správ..

Návrh ruší předpis(y)

153/2008 Sb.Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tran..
378/2008 Sb.Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
84/2013 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
83/2013 Sb.Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití