Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Předložení návrhu 26.08.2014
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Senát

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Podle současného systému je možné, aby si oprávněný vybral kteréhokoli exekutora bez ohledu na to, kde je sídlo exekutora či bydliště povinného. Volba exekutora je tedy pouze v rukou oprávněného, který není ve svém rozhodování nikterak limitován. Navrhuje se upravit pravidla místní příslušnosti exekutorů tak, aby jednak respektovala postavení exekutorů jako konkurujících si podnikatelů, ale respektovala i skutečnost, že na exekutora byl státem přenesen výkon státní moci. Cílem by měla být vyšší ochrana práv povinných, neboť zúžením místní příslušnosti exekutorů, dojde ke zvýšení dosažitelnosti exekutorů povinným, ať již pro zaplacení vymáhané částky, řešení splátkových kalendářů či pro prostou možnost nahlédnut do exekučního spisu.

Historie procesu

Senát

26.08.2014Předloženo Senátutext, odůvodnění, znění
01.10.2014Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím 
03.12.2014Proběhlo projednání, odročeno 
25.02.2015Proběhlo projednání, odročeno 
13.05.2015Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválentext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

01.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Vláda

03.06.2015V připomínkovém řízení 
12.06.2015Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
120/2001 Sb.Exekuční řád