Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Předložení návrhu 26.05.2015
Poslední změna 23.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Národní bezpečnostní úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu vyhlášky je na základě dosavadní praxe zjednodušit právní úpravu nakládání s utajovanými dokumenty v analogové podobě obsahující utajované informace, sjednotit a zefektivnit toto nakládání i odstraněním nadbytečné administrativní zátěže u pracovníků zabývajících se nakládáním s utajovanými dokumenty v rámci výkonu spisové služby.

Historie procesu

Vláda

26.05.2015V připomínkovém řízení 
16.06.2015Ukončení sběru připomínek 
12.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

23.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 275/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

275/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utaj..

Návrh provádí předpis(y)

412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Návrh mění předpis(y)

529/2005 Sb.Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací