Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Začátek procesu 21.05.2015
Poslední změna 06.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je úprava procesního postupu při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku v případě, že je příjemcem dítě.

Došlo k posunu, kdy vlastníkem motorového vozidla jakožto zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, nýbrž dítě samotné, a proto je rodič nucen v souladu s občanským zákoníkem předem získat souhlas soudu.Tato soudní rozhodnutí však začaly striktně vyžadovat registry motorových vozidel a v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat. Rodiče se tak dostávají do svízelné situace, kdy motorové vozidlo, které pořídili pro potřeby svého postiženého dítěte, nemohou používat. Předkladatel je přesvědčen, že v případě pořízení zvláštní pomůcky pro postižené dítě, není zákonný požadavek na schválení tohoto jednání rodičů soudem odůvodněn

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.05.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.05.2015V připomínkovém řízení 
03.06.2015Ukončení sběru připomínek 
16.06.2015Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.02.2016Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

12.02.2016Postoupeno Senátu 
16.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.04.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

15.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
21.04.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

22.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 140/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

140/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a ..

Návrh mění předpis(y)

89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
329/2011 Sb.Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením