Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Předložení návrhu 22.05.2015
Poslední změna 09.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky reaguje na potřebu transpozice směrnice Komise 2014/85/EU do českého právního řádu. Předložený návrh upřesňuje problematiku zkušebních komisařů a zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jejich obsah a rozsah tak, aby vytčené nedostatky byly doplněny a dodatečnou precizací odstraněny pochyby o správném způsobu transponování evropských předpisů.  

Historie procesu

Vláda

22.05.2015V připomínkovém řízení 
12.06.2015Ukončení sběru připomínek 
30.09.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

09.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 256/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

256/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zá..

Návrh mění předpis(y)

167/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorový..