Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Předložení návrhu 13.05.2014
Poslední změna 17.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. Kromě novely zákona o přestupcích novela obsahuje též novelu zákona o Rejstříku trestů, jež bude upravovat evidenci přestupků s popisem evidovaných údajů, přičemž předmětem evidence přestupků budou přestupky podle zvláštního zákona, tj. zákona o přestupcích.

Historie procesu

Vláda

13.05.2014V připomínkovém řízení 
10.06.2014Ukončení sběru připomínek 
27.10.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

09.12.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
21.01.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.05.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.06.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.06.2015Postoupeno Senátu 
23.07.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

30.07.2015Postoupeno prezidentu republiky 
04.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 204/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

204/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2..

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
257/2000 Sb.Zákon o Probační a mediační službě
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)