Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Předložení návrhu 31.07.2014
Poslední změna 03.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je odstranit současné výkladové problémy při aplikaci shromažďovacího zákona a doplnit zákon o instituty, po nichž volá praxe. Novelizace tedy povede k tomu, že zákon bude jasně upravovat v současnosti nejednoznačné problémy, bude tak zajištěna vyšší právní jistota svolavatelů a účastníků shromáždění. Obecní úřady budou mít širší pravomoci regulovat shromáždění ještě před jeho konáním tím, že budou moci stanovit podmínky pro konání shromáždění, a to ve formě rozhodnutí, které bude přezkoumatelné v rámci správního soudnictví. Dále dojde k jednoznačnému vymezení postupu při rozpouštění shromáždění. Ze zákona bude rovněž odstraněna zastaralá terminologie (např. národní výbory) a oprávnění svolavatele a povinnosti obce, které jsou k současnému stavu techniky překonané (mj. vyhlašování konání shromáždění místním rozhlasem, pevně vymezená doba pro osobní doručování oznámení na obecní úřad).

Historie procesu

Vláda

31.07.2014V připomínkovém řízení 
28.08.2014Ukončení sběru připomínek 
25.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
17.06.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
27.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

07.05.2016Postoupeno Senátu 
15.06.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

12.07.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

15.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

28.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 252/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

252/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím