Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Předložení návrhu 07.11.2014
Poslední změna 23.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Splnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí a současně snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným

Zajištění právního zakotvení institutu evropského dědického osvědčení a stanovení přesných procesních podmínek jeho vydání soudem, resp. notářem jako soudním komisařem povede k přehlednému a jasnému postupu pro podávání žádostí o vydání evropského dědického osvědčení.

Zakotvení příslušnosti soudu k rozhodování změn skutkových prvků ochranných opatření, jak to stanoví čl. 11 nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013)

Historie procesu

Vláda

07.11.2014V připomínkovém řízení 
08.12.2014Ukončení sběru připomínek 
18.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

29.05.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.02.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.03.2016Postoupeno Senátu 
20.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.05.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

09.05.2016Postoupeno prezidentu republiky 
10.05.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

11.05.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

23.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 161/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

161/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zá..

Návrh mění předpis(y)

549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
91/2012 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních