Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Předložení návrhu 20.11.2014
Poslední změna 31.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Obsahem předkládaného materiálu je nový způsob výpočtu úhrady z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů a stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů a z dobývacích prostorů. Dále je řešena nová právní úprava správy výše uvedených úhrad.

Historie procesu

Vláda

20.11.2014V připomínkovém řízení 
04.12.2014Ukončení sběru připomínek 
25.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.12.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
20.01.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.01.2016Postoupeno Senátu 
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

08.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
11.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

18.03.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

31.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 89/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

89/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ..

Návrh ruší předpis(y)

617/1992 Sb.Vyhláška o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
426/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České re..
63/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení..

Návrh mění předpis(y)

44/1988 Sb.Horní zákon