Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 21.11.2014
Poslední změna 07.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná úprava má za cíl nastavit dlouhodobě udržitelný mechanismus financování čistých nákladů, který zajistí poskytování základních služeb v požadované kvalitě prostřednictvím sítě provozoven, jejíž hustota odpovídá požadavkům veřejnosti a dále odstranit zátěž, kterou jsou v souvislosti s financováním čistých nákladů na poskytování základních služeb prostřednictvím kompenzačního fondu nuceni nést provozovatelé poštovních služeb včetně držitele poštovní licence.    

Čisté náklady na poskytování základních poštovních služeb mají být nově financovány prostřednictvím státního rozpočtu. Takové řešení odpovídá i pojetí základních poštovních služeb Poštovní směrnicí jako všeobecných služeb zajišťovaných členskými státy „ve všech místech na jejich území za dostupné ceny pro všechny uživatele“ – (čl. 3 odst. 1 Poštovní směrnice). Přenesení zátěže na státní rozpočet, a tedy nepřímo na daňové poplatníky se jeví legitimní i s ohledem na skutečnost, že prakticky všichni daňoví poplatníci jsou zároveň v té či oné podobě v postavení uživatelů poštovních služeb.

Historie procesu

Vláda

21.11.2014V připomínkovém řízení 
19.12.2014Ukončení sběru připomínek 
25.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
17.06.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
15.09.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.10.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2015Postoupeno Senátu 
11.11.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.11.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.11.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

26.11.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

07.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 319/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

319/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon ..

Návrh ruší předpis(y)

432/2012 Sb.Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby ne..

Návrh mění předpis(y)

29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách
77/1997 Sb.Zákon o státním podniku