Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Předložení návrhu 20.05.2015
Poslední změna 17.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelizace zákona o základních registrech si bere za cíl sjednotit právní terminologii, umožnit jiným subjektům, než orgánům veřejné moci, využívat údaje ze základního registru obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. V praxi se naráží na nové situace, které je třeba vyřešit novelizací, aby se usnadnila práce úřadům i občanům. Rozšiřuje se okruh subjektů příslušných k vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel, jehož cílem je urychlit vyřízení žádosti. Kontrola územních samosprávních celků při výkonu přenesené působnosti na úseku registru obyvatel má za cíl zjišťovat, zda nedochází k neoprávněnému využívání referenčních údajů.

Novelizací zákona se navrhuje konkretizovat rozsah poskytovaných údajů, které mohou být subjektu údajů poskytnuty.

Historie procesu

Vláda

20.05.2015V připomínkovém řízení 
17.06.2015Ukončení sběru připomínek 
02.11.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

11.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.04.2016Postoupeno Senátu 
25.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 192/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

192/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ..

Návrh mění předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
3/2002 Sb.Zákon o církvích a náboženských společnostech
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob