Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Předložení návrhu 20.05.2015
Poslední změna 09.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je vytvoření takové právní úpravy, která přispěje ke zpřehlednění a zjednodušení systému dopravního značení a tím usnadní orientaci účastníků provozu na pozemních komunikacích v dopravním značení a jeho významu. Zároveň je cílem také vytvořit srozumitelný a logicky uspořádaný právní předpis, který svou přehledností pomůže ke zlepšení chápání obsahu a účelu právního předpisu a orientaci v textu právního předpisu pro širší veřejnost. Právní předpis, který bude výsledkem tohoto procesu, bude schopen reagovat na další vývoj v provozu na pozemních komunikacích.

Historie procesu

Vláda

20.05.2015V připomínkovém řízení 
10.06.2015Ukončení sběru připomínek 
27.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

09.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 294/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

294/2015 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Návrh provádí předpis(y)

361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Návrh ruší předpis(y)

30/2001 Sb.Prováděcí vyhláška k pravidlům silničního provozu (dopravní značky)
153/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ..
176/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ..
193/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p..
507/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p..
202/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p..
91/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p..
247/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ..
290/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí p..