Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Předložení návrhu 17.09.2014
Poslední změna 20.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Neméně významné je i doplnění poslání národních parků o další vymezené oblasti a zdůraznění významu národních parků jak pro místní obyvatele, tak pro vzdělávání, výzkum a šetrné turistické využití, které nejsou v rozporu s cíli ochrany národních parků.

Tam, kde je národní park vymezen v rámci CHKO, zajišťuje jeho správa výkon státní správy i v této kategorii zvláštně chráněná území. Je tím posílena funkce CHKO jako území, které přispívá k ochraně NP, dochází ke zjednodušení a sjednocení výkonu státní správy ve vazbě na plnění cílů NP.

Historie procesu

Vláda

17.09.2014V připomínkovém řízení 
15.10.2014Ukončení sběru připomínek 
13.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

02.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.10.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
20.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
18.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

01.03.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

06.03.2017Postoupeno prezidentu republiky 
10.03.2017Prezident republiky zákon vrátil Sněmovně 

Poslanecká sněmovna

04.04.2017Hlasováním Sněmovna setrvala na vráceném zákonu 

Sbírka zákonů

20.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 123/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

123/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi..

Návrh ruší předpis(y)

163/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochran..
164/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochran..
165/1991 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho oc..
161/1999 Sb.Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
365/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a měn..

Návrh mění předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
349/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi..
250/2014 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě