Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, a vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství

Předložení návrhu 15.05.2015
Poslední změna 04.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jedná se o technickou úpravu, která je prováděna především v důsledku závěrů z kontrol účastníků trhu s plynem, prováděných Energetickým regulačním úřadem, zaměřených především na problematiku zajišťování a písemné dokladování bezpečnostního standardu dodávky plynu, předepsaného pro chráněné zákazníky, dále výsledků simulace vyhlášení stavu nouze a jeho předcházení, provedené v říjnu 2014 a praktických zkušeností účastníků trhu s dosavadní právní úpravou.

K zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti plynárenské soustavy ČR je nutné, aby odběrná místa provozovatelů přepravní a distribuční soustavy a provozovatelů zásobníků a výroben plynu s technologickou spotřebou plynu nebyla zařazena do žádné skupiny pro účely omezení nebo přerušení sjednané dodávky plynu, přepravy nebo distribuce plynu. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že by do nich byla předčasně omezena či přerušena dodávka plynu.

Historie procesu

Vláda

15.05.2015V připomínkovém řízení 
05.06.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
26.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

04.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 215/2015 Sb.
vyhláška č. 216/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

216/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných ú..
215/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištěn..

Návrh mění předpis(y)

19/2010 Sb.Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
344/2012 Sb.Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu