Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o provádění ohňostrojných prací a o změně vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Předložení návrhu 14.05.2015
Poslední změna 03.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Český báňský úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky upravuje bližší podmínky pro provádění ohňostrojných prací s ohledem na bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku.

Hlavním cílem předloženého návrhu vyhlášky je sjednocení právní úpravy provádění ohňostrojných prací a naplnění zmocňovacích ustanovení § 33 odst. 6 a § 36 odst. 3 zákona o pyrotechnice. S ohledem na bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku se upravují zásady bezpečného provádění ohňostrojných prací a s tím související dokumentace. Dále se stanoví jednotný vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které bude vydávat Český báňský úřad.

Historie procesu

Vláda

14.05.2015V připomínkovém řízení 
04.06.2015Ukončení sběru připomínek 
19.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

03.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 288/2015 Sb.
vyhláška č. 289/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

288/2015 Sb.Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
289/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Návrh provádí předpis(y)

206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..

Návrh mění předpis(y)

72/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách