Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh novely vyhlášky č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií...

Předložení návrhu 14.05.2015
Poslední změna 05.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním důvodem vydání vyhlášky je novelizace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která upravuje ustanovení týkající se role Státní energetické inspekce jako dotčeného orgánu v územním plánování (§ 13 odst. 3 zákona) a územním a stavebním řízení (§ 13 odst. 2 zákona). Novela zákona mění původní koncepci, která v otázce rozsahu stanovisek a závazných stanovisek odkazovala na prováděcí právní předpis, a precizuje konkrétní situace, kdy je Státní energetická inspekce dotčeným orgánem a vydává závazné stanovisko nebo stanovisko, přímo v zákoně.

Cílem navrhované právní úpravy je odstranit potenciální duplicitu, kdy materie upravená podzákonným předpisem bude upravena přímo zákonem.

Historie procesu

Vláda

14.05.2015V připomínkovém řízení 
04.06.2015Ukončení sběru připomínek 
27.07.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

05.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 191/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

191/2015 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice..

Návrh ruší předpis(y)

195/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumen..

Návrh mění předpis(y)

195/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumen..