Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění opatření zalesňování zemědělské půdy

Předložení návrhu 11.05.2015
Poslední změna 29.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je umožnit od roku 2015 podávat žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a tím implementovat jedno ze stěžejních opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření zalesňování zemědělské půdy tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené níže uvedenými obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat. Opatření zalesňování zemědělské půdy je zaměřeno na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím prvního zalesnění zemědělské půdy.  

Historie procesu

Vláda

11.05.2015V připomínkovém řízení 
01.06.2015Ukončení sběru připomínek 
22.07.2015Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

29.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Návrh mění předpis(y)

112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podp..
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..