Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Předložení návrhu 30.04.2015
Poslední změna 20.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Stávající podoba vyhlašování právních předpisů vyplývající ze zákona č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv již neodpovídá nárokům na ni kladeným

  1. závazná listinná podoba je obtížně dostupná
  2. současný systém je poměrně nákladný
  3. stávající způsob vyhlašování nových právních norem neumožňuje tvorbu úplných znění právního předpisu
  4. laická i odborná veřejnost je proto nucena pracovat nikoli se závaznou listinnou podobou právního předpisu, ale užívat místo ní veřejně dostupné zdroje úplných znění nebo komerční právní informační systémy, jejichž účel je jiný a jejichž obsah není garantovaný státem

Cílem regulace je zvýšení dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva a zároveň usnadnění, zkvalitnění a zefektivnění jeho tvorby ve všech stadiích legislativního procesu. Navrhovaná úprava zároveň směřuje k větší transparentnosti legislativního procesu, a tím k prevenci korupčních rizik spojených s tvorbou práva.

Konkrétní předpokládané výstupy:

  1. vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodní smluv („e-Sbírka“)
  2. vytvoření elektronického systému tvorby právních předpisů („e-Legislativa“)
  3. vytvoření související právní úpravy ve formě nového zákona nahrazujícího stávající právní úpravu vyhlašování práva obsaženou v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Cílový stav se bude vyznačovat např. těmito vlastnostmi: vyšší transparentnost přípravy a projednání návrhů v připomínkových řízeních a v Parlamentu; vyšší srozumitelnost legislativních návrhů prostřednictvím povinné tvorby obecně srozumitelného popisu obsahu právního předpisu; snížení ekologické zátěže prostřednictvím plné elektronizace legislativního procesu a elektronizace vyhlašování aktů ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015V připomínkovém řízení 
01.06.2015Ukončení sběru připomínek 
26.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

04.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.05.2016Postoupeno Senátu 
15.06.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
23.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

01.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

20.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 222/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

222/2016 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh ruší předpis(y)

309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
380/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve zněn..

Návrh mění předpis(y)

320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
114/2003 Sb.Zákon o provádění referenda
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
131/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energ..