Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Předložení návrhu 30.04.2015
Poslední změna 13.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela nařízení vlády, který je adaptačního charakteru, umožňuje příjemcům podpor Společné zemědělské politiky EU (přímých plateb, plošných podpor Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 a Programu rozvoje venkova ČR 2017-2013 a opatření týkající se zvířat), kteří žádají Státní zemědělský intervenční fond o dotace prostřednictvím tzv. jednotné žádosti podle deseti nařízení vlády, doručit tyto žádosti o dotace pro rok 2015 mimořádně místo obvyklého termínu do dne 15. května 2015 nově až do dne 29. května 2015.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015Předložen návrh, bez připomínkového řízení 
06.05.2015Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

13.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 113/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

113/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto..

Návrh mění předpis(y)

79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
72/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze..