Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy

Předložení návrhu 07.05.2015
Poslední změna 05.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vedle zajištění právní ochrany přírodně hodnotného a ekologicky stabilního území je cílem zajistit kvalitnější a efektivní přístup k péči o přírodní hodnoty a možnost spolupráce s obcemi při zachování a zlepšování stavu území. Navrhovaná CHKO zároveň přispěje ke zjednodušení administrativních postupů pro občany v souvislosti s výkonem státní správy v ochraně přírody a krajiny v tom, že bude pouze jeden subjekt, kterým bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, se kterým budou komunikovat, na rozdíl od současného stavu, kdy je příslušných více správních úřadů.

Historie procesu

Vláda

07.05.2015V připomínkovém řízení 
29.05.2015Ukončení sběru připomínek 
12.10.2015Projednáno vládou, schválenotext
26.10.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 292/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

292/2015 Sb.Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny