Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Předložení návrhu 07.05.2015
Poslední změna 30.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, stanovit vyšší vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za státní pojištěnce.

Cílovým stavem je zajištění dostatečné výše platby pojistného za státní pojištěnce v takové úrovni, která by přiblížila výši pojistného za státní pojištěnce pojistnému placenému ostatními skupinami plátců pojistného. Toto navýšení by do určité míry kompenzovalo důsledky stavu přetrvávajícího v přechozích letech, kdy výše platby za státní pojištěnce byla zmrazena a její vývoj neodpovídal rozsahu služeb, které jsou na základě solidárního systému státním pojištěncům poskytovány. Opatření má zajistit, aby výše platby za státní pojištěnce v roce 2016 reagovala na růst průměrné mzdy v národním hospodářství.

Historie procesu

Vláda

07.05.2015V připomínkovém řízení 
15.05.2015Ukončení sběru připomínek 
24.06.2015Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

30.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 158/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

158/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné ..

Návrh provádí předpis(y)

592/1992 Sb.Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění