Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků

Předložení návrhu 05.05.2015
Poslední změna 16.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Do potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, které je obsaženo v příloze č. 3 vyhlášky, je navrhováno doplnění povinnosti uvádět hmotnost vozidla dle technického průkazu.

V příloze č. 4 vyhlášky, která obsahuje náležitosti ročního hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady, je navrhováno rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy o dva listy (list č. 4 a list č. 5).

List č. 4 zavádí povinnost informovat o způsobu nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků a o plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace tak, aby tyto informace byly v souladu s rozhodnutím Komise 2005/293/ES.

List č. 5 by se však týkal pouze zpracovatelů autovraků, kteří disponují drtícím zařízením (5 drtičů v České republice – 4 společnosti).

Zároveň došlo k odstranění některých již nevyužívaných položek v listu č. 1, například razítko a podpis, které, vzhledem k zasílání formuláře elektronicky, již ztratily svůj účel.

Historie procesu

Vláda

05.05.2015V připomínkovém řízení 
27.05.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
07.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

16.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 270/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

270/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..

Návrh mění předpis(y)

352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky