Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Začátek procesu 06.05.2015
Poslední změna 28.05.2015
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předmětem této vyhlášky je stanovení např. způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska; postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů stanovením obsahu a způsobu vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných pro vyhodnocení; způsobu provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody .

Historie procesu

Vláda

06.05.2015V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
28.05.2015Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Návrh mění předpis(y)

13/1994 Sb.Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu